فرودگاه بین المللی ترکنستان یکی از زیباترین فرودگاه دنیا است که در عشق آباد پایتخت این کشور ساخته شده است.

این فرودگاه که به شکل یک پرنده زیبا و بزرگ استظریت پردازش ۱۶۰۰ مسافر را دارا می باشد. این فرودگاه با هزینه ۲٫۳ میلیارد دلار ساخته شده است.

torkaman-airport-2