متورا

در یونان کلیساهای معروفی وجود دارند که زیبایی و عجایبی خاصی را در بر دارند. مجموعه کلیساهای متورا از جمله این کلیساها می باشند که از سخره ها و کوهای ماسه سنگی سر برآوردند. این صومعه ها که در جایی بسیار دور از دسترس بر پایه های آسمان بنا شده اند یکی از جالبترین بناها […]