یکی از شگفت انگیز ترین جاذبه های جهان معبد بودای Kyaikhtiyo در کشور مینمار می باشد. این معبد به شکلی باور نکردی تعادل خود را بر لبه یک سخره حفظ کرده است.

kyaikhtiyo-3

در فسانه ها آمده است که بودا این تخت سنگ عظیم را با قدرت خود از اعماق دریا بیرون آورده با استفاده از تار موی مقدس خود این سخره را محکم نموده است.

برای رسیدن به این مکان با راه سختی را بپیمایید و از میان جنگلی تاریک عبور کنید و تا قله کوهنوردی کوچکی انجام دهید.

kyaikhtiyo-2

با وجود آنکه می گویند این سخره درجای خود محکم است اما پیشنهاد میکنم اگر به این مکان مسافرت کردید هرگز به آن تکیه ندهید، ممکن از باعث خروج این مکان از لیست عجایب جهان شوید!