ماچوپیچو

ماچوپیچو شهری با دیوارهای سنگی متعلق به قوم اینکاها است. این شهر در حدود سال ۱۴۵۰ در ارتفاعات امپراتوری اینکاها ساخته شد ولی در حدود ۱۰۰ سال بعد در پی پیروزی امپراتوری اسپانیا به صورت متروک درآمد. این دژ در فاصله ۸۰ کیلومتری کوسکو کشور پرو و در ارتفاع ۲۴۳۰ متری از سطح دریا و […]