شهر جن در ترکیه

در سال ۱۹۶۳ میلادی فردی در ترکیه اقدام به تخریب دیوار منزل خود کرد. این دیوار در کنار غاری قرار گرفته بود. بعد از تخریب دیوار متوجه وجود اتاقی در پشت دیوار شد و این اتاق به اتاق های دیگر راه داشت و منجر به کشف شهری عجیب در عمق ۲۸۰ متری زیر زمین شد.

شهر جن

 

در حال حاضر ۲۰ طبقه از این شهر عجیب کشف شده است که البته فقط می توان از ۸ طبقه آن بازدید عمومی داشت. این شهر بزرگ گنجایش ۱۰ هزار نفر را دارد و در آن دالان های مخفی زیادی وجود دارد.

باستان شناسان پیچیدگی این شهر را برابر با اهرام مصر می دانند.

شهر جن