جاذبه های گردشگری کره جنوبی

امروز می خواهم شما با خود به کره جنوبی ببرم. یک کشور که آن را با شرکت های بزرگ و تکنولوژی های نوین می شناسید. اما این کشور پیشرفته بجز برج های بلند مناطق طبیعی رویایی نیز دارد که بهتر است با آن ها آشنا شوید.

قلعه نام هان سانسِوُنگ

قلعه نام هان سانسِوُنگ

منطقه سارِاونگ

منطقه سارِاونگ

تپه های گوبانگون، چانگ یون

تپه های گوبانگون، چانگ یون

تالاب آناپجی

تالاب آناپجی

قصر چانگیونگانگ

قصر چانگیونگانگ

مزارع

مزارع پله ای هاپچه اون

دشت گل هام دِاوک

دشت گل هام دِاوک

کوهستان هالا

کوهستان هالا

 

ماچوپیچو